Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca
Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMĂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociaţia Pakiv România

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Prima pagina

Spot video promovare proiect

Spot audio promovare proiect

Titlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă
Nr. contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

Axa Prioritară 6.

Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie 6.2

Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – prin sprijinirea şi promovarea centrelor de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Perioada de implementare:  01 septembrie 2010 – 31 august 2013

Valoarea totală a proiectului: 20.853.800,00 lei

Valoarea contribuţiei comunitare nerambursabile: 18.679.165,74 lei

Valoarea contribuţiei de la Bugetul Naţional: 1.757.558,26 lei

Beneficiar: Asociaţia Pakiv România

Parteneri:

• Asociaţia Amare Phrala – Fraţii Noştri, Cluj-Napoca, România

• Asociaţia Divers, Târgu-Mureş, România

• Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate, Bucureşti, România

• Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A., Atena, Grecia

Obiectiv general

Prin activităţile proiectului se urmăreşte facilitarea incluziunii sociale şi profesionale, accesul la programe de pregătire şi la măsuri specifice de sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă, în vederea eliminării fenomenului de alienare socială şi excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum şomajul, lipsa de competenţe sau competenţe inadecvate în contextul realităţii sociale şi economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiţii de viaţă precare, discriminare socială. Proiectul se axează pe trasarea unei căi care să contribuie la asistarea şi consolidarea participării eficiente a acestei categorii sociale la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii.

 

Obiective specifice:

• dezvoltarea şi consolidarea capacităţii de ocupare a 1200 persoane de etnie romă, sprijinind integrarea acestora pe piaţa muncii, din moment ce, la nivel internaţional, este recunoscut că instrumentul esenţial pentru incluziunea socială îl reprezintă consolidarea capacităţii de angajare şi integrarea ocupaţională;

• schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile şi combaterea formelor de discriminare prin realizarea a peste 24 de evenimente de informare şi conştientizare în cele 6 regiuni de implementare;

• asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială şi profesională a romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistenţă, care include 6 centre de incluziune socială, în vederea furnizării serviciilor integrate şi personalizate pentru romii: informare, consiliere, formare, activităţi motivatoare, asistenţă în căutarea unui loc de muncă.

Se anticipează că vor exista rezultate pozitive pe termen lung privind incluziunea socială şi ocupaţională a persoanelor de etnie romă, precum şi crearea profesioniştilor cu specializare pe teme legate de „excluziunea socială” şi „incluziunea socială”, prin pregătirea a 36 persoane şi implicarea acestora în funcţionarea centrelor. Prin realizarea obiectivelor proiectului, persoanele de etnie romă vor beneficia de măsuri de sprijin şi suport în vederea dobândirii competenţelor de viaţă şi a competenţelor profesionale pentru a integra aceste persoane social şi pe piaţa muncii, inclusiv sprijin în vederea înfiinţării unor organizaţii voluntare.

 

  

 

Spot audio promovare proiect


Evenimente
Anunturi
Legaturi utile
.
.


Galerie foto
.: „Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta!” :.
 Foto proiect
   - Alba Lansare proiect

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”