Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca
Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMĂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociaţia Pakiv România

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Full featured example
Asociatia Pakiv Romania

Prezentare asociatie

           Asociatia Pakiv Romania, este o organizatie civica non profit infiintata in luna octombrie 2005, in baza ordonantei 26/2000, cu privire la regimul asociatiilor si fundatiilor din Romania. Membrii fondatori ai organizatiei sunt activisti romi, cu vasta experienta in elaborarea si  implementarea de proiecte/programe adresate comunitatilor cu romi, in realizarea de analize/studii/cercetari care reflecta situatia comunitatilor cu romi, cu experienta in realizarea si implementarea de campanii de informare si constientizare a membrilor comunitatilor cu romi, cu experienta in livrarea sesiunilor de  formare a adultilor, cu experienta in implementarea campaniilor de  lobby si advocacy, etc. 

            Organizatia Pakiv Romania  considera ca in Romania populatia de etnie roma se confrunta cu un model agresiv de excluziune sociala. Abordarea problematicii romilor trebuie să fie una de tip comprehensiv si sa nu se concentreze doar asupra efectelor inregistrate. Membrii echipei Pakiv Romania au constientizat faptul ca este nevoie de o abordare diferita a problematici romilor, o perspectiva concentrata pe incluziunea sociala a romilor. 

            Misiunea organizatiei Pakiv Romania este de a imbunatati situatia membrilor comunitatilor cu romi din Romania.

            Valorile declarate ale organizatiei sunt: profesionalism in activitatile derulate, respect fata de colaboratori si fata de beneficiarii activitatii organizatiei, integritate si onestitate, persuasivitate si perfectionism, putere de munca si eficienta.

           Pakiv  România are ca principale arii de interes analiza si dezvoltarea de politici publice, precum si strategii si interventii in comunitatile cu romi in vederea îmbunatatirii situatiei socio-economice a membrilor acestei minoritati. Totodata, Pakiv Romania are un interes deosebit in promovarea incluziunii sociale, schimbarea comportamentelor, precum si dezvoltarea comunitara a grupurilor dezavantajate din Romania.

 

 

            Scurt istoric

            Organizatia Pakiv Romania, este un rezultat notabil ca urmare a derularii proiectului “Si romii muncesc”, proiect derulat de Primaria Municipiului Alba Iulia in parteneriat cu un grup de initiativa alcatuit din membri ai comunitatilor cu romi din municipiul Alba Iulia. Grupul de initiativa care participat activ la implementarea proiectului s-a constituit in luna octombrie 2005 in “Asociatia Pakiv Romania”.

            Pe parcursul celor cinci ani de activitate organizatia Pakiv Romania s-a remarcat la nivel local, judetean si national prin profesinalism si activitati de voluntariat care au contribuit la procesul de imbunatatire a situatiei romilor din judetul Alba. Totodata, prin campania judeteana “Aparati Drepturile”, campanie realizata in regim de voluntariat, Pakiv Romania a devenit un partener real al organizatiilor civice  din Romania care au ca misiune apararea drepturilor cetatenesti ale romilor din Romania (Ex. Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, Liga Proeuropa, s.a).

            Totodata, pe parcursul celor cinci ani de existenta, membrii asociatiei Pakiv Romania au facut parte din Grupurile de Lucru Mixte din cadrul Primariei Alba Iulia si din cadrul Prefecturii Judetului Alba, grupuri de lucru care au ca scop punerea in practica la nivel local/judetean a strategiei de imbunatatire a situatiei romilor, respective HG 430/2001.

            Tot in aceeasi perioada, membrii Pakiv Romania  au participat la intalnirile nationale si internationale organizate de diferite ONG-uri ale romilor, intalniri  care au avut ca principal obiectiv analizarea politicilor publice adresate membrilor comuniatilor din Romania.

 

 

 

 

Evenimente
Anunturi
Legaturi utile
.
.


Galerie foto
.: „Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta!” :.
 Foto proiect
   - Alba Lansare proiect

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”