Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca
Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMĂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociaţia Pakiv România

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Full featured example
Asociatia Amare Phrala - Fratii Nostri, Cluj-Napoca, Romania

 

Prezentare asociatie

 

Organizatia Amare Phrala – Fratii Nostri este o organizatie nonguvernamentala infiintata în anul 1996. Scopul organizatiei este de a apara drepturile tuturor persoanelor de etnie roma indiferent de gen, limba sau religie.
            Ca obiective, organizatia isi propune sa promoveze valorile etniei romilor, sa actioneze in vederea protejarii drepturilor omului si a drepturilor minoritătilor si sa contribuie la dezvoltarea unei relatii de încredere si respect reciproc între romi si populatia majoritara.

 

Dintre numeroasele proiecte desfasurate amintim:

Calificare profesională si Asistare pentru integrare socio-profesionala

 Scop: contributie la integrarea socio-profesionala a populatiei de etnie roma, din 7 localitati cu pondere mare de romi, prin calificarea in 14 meserii cerute pe piata muncii a 80 de tineri romi si asistarea in vederea angajarii.

Rezultate:  sustinerea cursurilor, fara abandon, obtinerea diplomelor de calificare pentru 80 cursanti si angajarea lor in proportie de 25%.

Proiect Phare: Fondul de Parteneriat pentru Romi – Mede European Consultancy 2001.

 

De la solutii locale la politici publice - „Noi masuri pentru ridicarea standardului de viata in randul romilor”

Scop: Imbunatatirea calitatii fortei de munca pentru comunitatile de romi din jud. Cluj

Obiective: Creşterea gradului educatiei si a formarii profesionale în 5 comunitati de romi din judetul Cluj, cresterea nivelului de participare la formare profesionala in 5 comunitati de romi din judetul Cluj

Rezultate:

Ø  Obtinerea certificatelor de autorizare a organizatiei in formare profesionala pe meseriile - lucrător in structuri pentru constructii, constructori de drumuri si poduri, lucrator in comert;     

Ø  Crearea unei baze de date cu viitorii petenti ai cursurilor de calificare;

Ø  Cresterea gradului de informare a celor 5 comunitati privind oferta de servicii de informare, consiliere, orientare profesionala si formare profesionala;

Ø   Identificarea nevoilor de formare actuale si anticiparea nevoilor de formare viitoare la nivelul celor 5 comunitati;

Ø  Calificare a 2 membri din organizatia Amare Prhala, prin cursul sustinut de Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Cluj, in meseria de agent de ocupare.

Proiect finanţat de CEE Trust (2006).

 

„Promovarea oportunitatilor de ocupare pe piata muncii pentru cetatenii de etnie roma din judetul Cluj”

Scop: dezvoltarea la nivelul comunitatilor de romi din judetul Cluj a unor  competenţe necesare pentru insertia substantiala a romilor pe piata muncii.

Activitati:

Ø  Formarea profesionala a unui numar de 30 de romi din judetul Cluj in meseriile de zidar – pietrar - tencuitor pe o durată de 6 luni, nivel 2 de calificare si lucrator in constructii, nivel 1 de calificare;

Ø  Stabilirea de parteneriate intre organizatiile rome, administratia publica si agentii economici din judeţul Cluj in vederea facilitării procesului de constientizare a angajatorilor asupra necesitatii prevenirii si combaterii discriminarilor in angajare pe considerente etnice si încurajarea, respectiv stimularea plasarii romilor calificati in unitati economice de stat si private;

Ø  Asigurarea consilierii si orientarii profesionale a beneficiarilor directi si indirecti în vederea facilitarii accesului acestora pe piata muncii.

Rezultate: prezenta la cursuri fara abandon, insusirea meseriei la teorie si practica a cursantilor cu nota 10, obtinerea unor diplome în urma  sustinerii examenelor finale in proportie de 100%.

Proiect finantat de Uniunea Europeană (2008).

 

Pentru a vedea alte proiecte implementate, accesati site-ul Asociatiei Amare Phrala, http://amarephrala.blogspot.com  , sectiunea Proiecte.

 


 

ADRESA SI CONTACT

 

Org. AMARE PRHALA – FRATII NOSTRI

Biroul pentru Apararea Drepturilor Omului

Strada Scolii nr. 7, Cod: 400230

Cluj Napoca

Tel./fax: 0264/484604

Mobil: 0743492165

e-mail: amarephrala@clicknet.ro

http://amarephrala.blogspot.com


Evenimente
Anunturi
Legaturi utile
.
.


Galerie foto
.: „Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta!” :.
 Foto proiect
   - Alba Lansare proiect

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”