Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca
Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMĂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociaţia Pakiv România

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Full featured example
Agentia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate, Bucuresti, Romania

 

 PREZENTARE

  

   Agentia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ProDiversitate este o organizatie civica non profit infiintata in luna ianuarie 2009, in baza ordonantei 26/2000, cu privire la regimul asociatiilor si fundatiilor din Romania. Initiativa a apartinut unor tineri activisti romi ca rezultat al studiilor si cercetarilor efectuate in comunitate.

            ADRU ProDiversitate este Partenerul 3 in cadrul proiectului Crearea si functionarea structurilor de asistenta sociala axate pe ouparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma, coordonat de PAKIV Romania si are ca principala responsabilitate  infiintarea si functionarea Centrului de Incluziune Sociala a Persoanelor de Etnie Roma din regiunea Bucuresti Ilfov.

            Considerand complexitatea problematicii din comunitatile cu romi, echipa ADRU ProDiversitate isi propune ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, printr-o abordare integrala si interactiva a relatiei cauza – efect.    

 

   

          Beneficiind de o echipa cu inalte valori morale si profesionale, experienta in activitatea cu grupurile vulnerabile si expertiza in elaborarea si implementarea politicilor publice la nivel local, national si international, scopul ADRU Prodiversitate este reducerea decalajelor socio-economice si de oportunitati ce exista intre grupurile vulnerabile si restul societatii.                                

   
                                             

  PROIECTE IN IMPLEMENTARE, IN CALITATE DE PARTENER:

            I.  “Copiii de azi, cetateni activi ai societatii de maine” finantat prin POSDRU, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”,  si implementat in Bucuresti, sector 2.

Obiectiv general:

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin mentinerea in educatie a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii in vederea includerii lor viitoare pe o piata a muncii moderne si flexibile.

Obiective specifice:

a.    Corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin asigurarea de servicii de dezvoltare personala si sprijin material  (material didactic, rechizite) unui numar de 107 persoane, incadrate in sistemul a doua sansa.

b.   Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin incadrarea unui numar de 60 de elevi din clasele I-IV, cu risc de parasire timpurie a scolii, in sistemul „scoala dupa scoala”, prin furnizarea activitatilor de educatie remediala ( detectarea lacunelor de pregatire, ore de recuperare unui numar de 60 de elevi din clasele V-VIII, cu risc de parasire timpurie a scolii, prin asigurarea de servicii de dezvoltare personala unui numar de 120 de parinti/ tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii.

c.    Cresterea eficientei programelor de tip „ scoala dupa scoala” si

„a doua sansa” prin furnizarea de formare specifica pentru un numar de 38 de persoane , personal implicat in programe.

 

d.    Cresterea atractivitatii educatiei prin stimularea creativitatii, aptitudinilor si talentelor, prin dezvoltarea spiritualitatii religioase unui numar de 120 de elevi , cu risc de parasire timpurie a scolii. 

 

  

   
           

 

  II.            “Educatia: cale spre o viata mai buna” finantat prin POSDRU, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”,  si implementat in orasul Mizil, judetul Prahova.

Obiectiv general:

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin mentinerea/reintegrarea in educatie a elevilor ce prezinta risc de parasire timpurie a scolii in vederea includerii lor viitoare pe o piata a muncii moderne si flexibile.

Obiective specifice:

a.    Prevenirea abandonului scolar prin incadrarea unui numar de 60 de elevi din clasele I-IV, cu risc de abandon scolar, in sistemul „ scoala dupa scoala”, prin furnizarea activitatilor de educatie remediala ( detectarea lacunelor de pregatire, ore de recuperare) unui numar de 60 de elevi din clasele V-VIII, ce prezinta risc de parasire timpurie a scolii, prin asigurarea de formare in domeniul dezvoltarii personale a unui numar de 120 de parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii.

b.    Corectarea abandonului scolar prin reintegrarea scolara in sistemul a doua sansa a unui numar de 7 persoane si prin sprijinirea, sustinerea unui numar de 15 persoane beneficiare ale sistemului a doua sansa.

c.    Cresterea eficientei programelor de tip „ scoala dupa scoala” si „a doua sansa” prin furnizarea de formare specifica unui numar de 30 cadre didactice, personal implicat in programe.

d.    Cresterea atractivitatii educatiei prin stimularea creativitatii, aptitudinilor si talentelor unui numar de 135 de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii sau elevi reincadrati in programul a doua sansa.

 Echipa :

  v   Presedinte: Sebastian Marchis 

 v   Contabil:     Eugenia Zamfir

         v   Secretar:     Camelia Tarnacop 

  

 Adresa :

str. Laptari Tei nr 23  Sector 2,

    Bucuresti

                

E-mail: adruprodiversitate@yahoo.com

Pagina web: http://prodiversitate.xhost.ro/

Telefon : 021 2420612

    

Evenimente
Anunturi
Legaturi utile
.
.


Galerie foto
.: „Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta!” :.
 Foto proiect
   - Alba Lansare proiect

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”